Dnes již každý motorista ví, co se skrývá pod písmeny LPG, AUTOPLYN, PROPAN BUTAN. Jedná se o alternativní palivo pro zážehové motory automobilů a účelových mobilních zdvihacích zařízení. V České republice, ani ve všech okolních státech, nejsou s využíváním propan butanu problémy technické, bezpečnostní ani legislativní. Přiřadili jsme se k propanbutanovým velmocem, jako např. Itálie, Francie, Holandsko, státy Beneluxu atd. Zkušenosti z provozu potvrzují, že v mnohém je dokonce toto palivo výhodnější v porovnáním s benzínem.

Výhody:
 • náklady na pohonné hmoty se pohybují přibližně na 50 % benzínového provozu
 • prodlužuje se životnost motorového oleje i samotného motoru
 • výrazně se snižuje obsah emisí ve výfukových plynech ( ekologický faktor)
 • prodloužení dojezdu vozidla při plné nádrži
 • plynulý chod motoru a snížení jeho hlučnosti
 • dostatečná síť čerpacích stanic LPG v ČR i v Evropě umožňuje internacionální využití
 • jednoduchost volby spalování benzin x plyn
Nevýhody:
 • investice na pořízení zařízení do vozidla ( 13. 000 – 40. 000 Kč )
 • zmenšení zavazadlového prostoru vozidla
 • snížení výkonu motoru (asi 5 %)
 • zvýšení litrové spotřeby paliva (asi 10 %)
Firma Gösswein Plyn se řadí k firmám, které mohou zájemcům o výstavbu či provozování čerpacích stanic nabídnout komplexní služby. U zákazníků preferujeme výstavbu čerpacích stanic KOMPAKT, kdy je celá sestava technologie umístěna na jednom rámu.

Největší výhodou tohoto systému je:
 • minimální finanční náročnost na pořízení technologie
 • jednoduché stavební úpravy místa výstavby
 • jednoduchá instalace
 • snadná doprava na místo určení
 • rychlé uvedení do provozu
Menší skladová zásoba plynu je eliminována častějším závozem do zásobníku. U náročnějších zákazníků, případně komplexnější distribuce plynu (miniplnírny lahví PB), nabízíme STABILNÍ ČERPACÍ STANICI, kde je možno využít i podzemních zásobníků na zkapalněný plyn (úspora zastavěné plochy, zmenšení ochranných pásem uložiště).

Pro zajištění Vašich požadavků můžeme nabídnout tyto služby:
 • bezplatnou konzultaci a poradenskou službu při projednávání podnikatelského záměru (termín: IHNED po tel. kontaktu)
 • zpracování projektové dokumentace ČS (termín: do 14 dnů po zadání)
 • dodávka kompletní technologie ČS včetně instalace a uvedení do provozu (termín: do 3 týdnů po uzavření smlouvy)
 • nájem i prodej zásobníků na LPG, údržba, servis, revize (termín: dle platné legislativy)
 • garance dodávek kvalitního autoplynu (termín: do 24 hod. nezbytné dodávky do 48 hod. běžné dodávky)
Při realizaci dohodnutých zakázek garantujeme dodržení technických i legislativních předpisů dané normami a souvisejících s danou problematikou. Předání technologie uživateli je kompletní včetně atestů, zkoušek, revizí i zaškolení obsluhy. Chcete-li získat podrobnější informace, případně zajistit celkové posouzení Vašeho záměru, rádi Vám poradíme při osobním jednání. Jsme připraveni Vám poskytnout všestrannou pomoc při realizaci Vašeho záměru nebo vykrytí Vašich potřeb v dodávkách autoplynu.

 Copyright © 2007 Gösswein-Plyn, design: Lollo