A. Schéma propanového hospodářství s nadzemním zásobníkem


a) uložení zásobníku na panel
b) uložení zásobníku na patky

Alternativně je možno umisťovat zásobníky v budovách. Výhodou je chráněné skladování a ochrana proti nepovolanému zásahu. Prostor musí být vybudován jako speciální místnost pouze pro zásobník.

B. Schéma propanového hospodářství s podzemním zásobníkem

Velikost a rozměry zásobníku
typ nominální objem(l) využitelný objem (l) hmotnost (kg) celková délka (cm) průměr nádoby (cm) celková výška (cm)
1,2 t 2 700 2 340 550 250 125 180
2,1 t 4 850 4 120 900 430 125 180
Rozměry výkopu
typ délka (cm) šířka (cm) hloubka (cm) písek (m3)
1,2 t 310 185 195 cca 7
2,1 t 490 185 195 cca 11
Ochranné pásmo
R = 300 cm
V ochranném pásmu se nesmí nacházet žádné hořlavé látky, okna, dveře, kanalizační vpusti a větrací šachty. Pásmo nesmí přesahovat přes hranici pozemku.Použitím ochranných zídek se pásmo úměrně zmenšuje, minimální vzdálenost ochranné zídky od stěny nádrže je 100 cm. Od studny musí být zásobník vzdálen 800 cm, od šikmé střechy domu obvykle 400 cm. Zásobník může být vzdálen až 80 m od stáčecího stanoviště autocisterny.


 Copyright © 2007 Gösswein-Plyn, design: Lollo