Propan je plynný uhlovodík schopný zkapalnění za relativně nízkého tlaku. V kapalném stavu zaujímá zlomkovou část (1:260) celkového plynného objemu. Následnou výhodou je snadná skladovatelnost a přeprava ve velkém množství - tj. velká energetická síla v malém objemu. Je využíván jako topný plyn s vysokou výhřevností.

Přednosti použití propanu:

Propan nalézá uplatnění všude tam, kde doposud není rozvod zemního plynu. Samotné vytápění pak přináší veškeré výhody spojené s využíváním plynu a na rozdíl od ostatních energií (elektřina, olej, uhlí) umožňuje po zavedení zemního plynu v dané oblasti snadnou a finančně nenáročnou záměnu. Ale i pro osamoceně stojící objekty, kde nelze zavedení zemního plynu předpokládat, představuje vytápění propanem vhodné řešení. Propan je totiž na rozdíl od jiných topných médií (elektřina, zemní plyn) již nyní prodáván za tržní cenu a mj. není zatížen spotřební daní, jejíž případné zvýšení je jedním z uvažovaných zdrojů pro státní rozpočet. Jeho cena není zkreslena státními dotacemi a zkušenost ze zemí západní Evropy ukazuje, že se jedná o médium cenově výhodnější než elektřina a srovnatelné s ostatními druhy tekutých paliv. Navíc vzhledem k velké schopnosti okamžitě se vypařovat neznamená jeho případný únik nebezpečí pro lidi ani ekologickou katastrofu pro okolní krajinu.

Příklady použití propanu: Copyright © 2007 Gösswein-Plyn, design: Lollo