Ekonomiku provozu propanového hospodářství ovlivňuje nejvíce správná volba plynového spotřebiče. Jednoznačně lze hovořit o nepřímé úměře mezi technickou úrovní spotřebiče a jeho regulace a ročními provozními náklady. Volbou vhodného typu lze ušetřit až 30% ročních nákladů.

Tabulka spotřeby:

Tabulka spotřeby zkapalněného plynu je pro topnou sezónu v délce 1 400 hodin.
graf_spotreba.gif


Ke standardním instalacím se používají dva typy tlakových zásobníků o velikosti 2700 l (1,2 t) a 4850 l (2,1 t). Při volbě velikosti zásobníku je nutno zohlednit kromě požadovaného výkonu také stav přístupových komunikací pro dojezd autocisterny v zimním období. Nadzemní zásobník o objemu 2.700 l je vhodný pro výkon spotřebičů do 50 kW, nadzemní zásobník o objemu 4.850 l je vhodný do výkonu spotřebičů 100 kW. Při použití podzemního zásobníku lze maximální hodinový výkon zvýšit o 50%. Zásobníky mohou sloužit i pro vytápění více objektů najednou. Při vyšších nárocích na instalovaný výkon se zásobníky spojují do baterií.

Všechny formy používání propanového zásobníku (pronájem, koupě, 15-leté užívání – v nadzemním i podzemním provedení) je možno kombinovat, rozdílovou částku při změně způsobu jeho užití lze doplatit, případně si nechat vrátit. Individuálně lze taktéž dohodnout měsíční splátky.

Náš tip:
  • využití cenově výhodných repasovaných zásobníků
  • volba kapacitně většího zásobníku nabízí předzásobení se na zimní období v letních měsících, kdy je cena plynu nižší


Odhad ostatních pořizovacích nákladů (pro instalaci v RD):

dvoustupňový regulátor k zásobníku 3 500 – 5 500,- Kč
projektová dokumentace 3 000 – 4 000,- Kč
montáž, revize, dopojení na topný systém (8m) cca 12 000,- Kč
vložkování komína 350 – 400,- Kč/bm
doprava zásobníku na místo určení 3 000,- Kč
plynový kotel (dle typu a výkonu) 20 000 – 100 000,- Kč
zemní a stavební práce dle rozsahu
celkem 45 000 – 125 000,- Kč


Provoz zařízení:

Instalovaná tlaková nádoba je uvedena do provozu po splnění veškerých platných předpisů – revizních zkoušek – odborným pracovníkem. Bezpečný chod zařízení je dále zajištěn prováděním pravidelných provozních revizí.

 Copyright © 2007 Gösswein-Plyn, design: Lollo